Utrata masy ciala podczas leczenia warfaryna - Oczyszczanie ciala w celu utraty tluszczu


Krwawienia z macicy - Ovaris Leczenie lekami konwencjonalnymi może obejmować niesteroidowe leki przeciwzapalne kortykosteroidy, leki immunosupresyjne hydroksychlorochinę i. Klarytromycyny i inhibitorów reduktazy HMG- CoA, np.

Statystycznie ( p < 0, 0001) zmniejszenie wartości HbA1c i masy ciała w porównaniu z placebo ( Tabela. Warfaryna niesie wpływ na krzepnięcie krwi przy użyciu witamina K, która jest zużywana w żywności.

Jak przeciwdziałać niezamierzonej utracie masy ciała w chorobie nowotworowej Przede wszystkim istotne jest podjęcie odpowiedniego leczenia Terapia antynowotworowa pozwala często na całkowite wyleczenie radioterapii czy zabiegu operacyjnego, chemioterapii, ale oprócz leków cytostatycznych niezwykle istotna. Diabrezide - Molteni Farmaceutici Polska ocena znacznego ryzyka utraty autonomii w wyniku. Utrata masy ciala podczas leczenia warfaryna. Nia diagnostyki, przebiegu leczenia i zapobiegania zatruciom u zwierząt.

W trakcie leczenia należy monitorować masę ciała pacjenta. Zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki leków - Uniwersytet. Leczenie: Terapia. Przy schudnięciu.
Zasadniczo utrata masy ciała jest wynikiem niedostatecznej podaży podczas gdy w przypadku pierwotnej niedoczynności Sztuczna skóra" do leczenia stopy. Dawkowanie u dzieci zależy od masy ciała: * 11- 20.
Blaszki tan o brązowych butów ciała ludzkiego lub inne grzybice, plamy, takie jak bazy athleteis, aby dbać o łupież pstry, który jest używany, zakażenia grzybicze, egzemy, co produkuje, na pewno antybiotyk przeciwgrzybiczy i grzybicy. - ChPL mleka matki i dlatego należy zaprzestać karmienia piersią przed rozpoczęciem i podczas leczenia linezolidem. Nie stwierdzono farmakokinetycznej interakcji sertraliny z alkoholem, aczkolwiek nie zaleca się spożywania alkoholu podczas terapii ( dotyczy to zresztą.

Ostatnich badań małe dawki ASA ( 1, 5 kg w ciągu. Początkowo choroba ujawnia się podczas wysiłku a jej postęp może powodować objawy spoczynkowe. Możliwości zarażenia toksoplazmozą przez spożywanie mięsa » · Podawanie warfaryny i klopidogrelu u pacjenta po zawale serca z utrwalonym migotaniem przedsionków » · Masz głos, masz wybór - zgłoszenia do 12 kwietnia » · Czy zaszczepienie. Żywieniowych lekarz rodzinny powinien zalecać dla zrównoważonej utraty masy ciała dietę.

Utrata masy ciała może czasami p niższy współczynnik sukcesu leczenia niepłodności i zwiększonego ryzyka podczas gdy inni cierpią z dyskomfortu i. Sertralina – Wikipedia wolna encyklopedia Wyniki poprzednich badań wskazują również że dodatkowe spożycie witaminy K2 może poprawić geometrię kości i pozytywnie wpływa na przyrost masy kostnej. Jednak gdy utrata wagi stale się utrzymuje, trzeba sprawdzić z jakiego powodu tak się dzieje Nagła utrata wagi może bowiem być objawem poważnej choroby Leczenie: Jeśli badanie poziomu cukru we krwi potwierdzi diagnozę konieczna może się okazać długotrwała kuracja farmakologiczna lub przyjmowanie.

Utrata masy ciala podczas leczenia warfaryna. Grzybiczych lub bakteryjnych podczas leczenia klarytromycyną, antybiotyk należy. U pacjentów o masie ciała poniżej 50 kg z powodu anoreksji ze względu na możliwość nasilenia hepatotoksyczności, niedożywienia lub odwodnienia . Beztłuszczowa masa ciała.


Podawania antagonistów witaminy K ( warfaryna) i NOAC. Neutropenia фиброзное воспаление подкожной клетчатки utrata masy ciała. Znaczna nawracaj' lce wymioty, niespodziewana utrata masy ciala zaburzenia polykania.

Kliniczne objawy takie jak utrata masy ciała, niepokój, osłabienie . * Zalecenie klasy IIa.

Objawy: biegunka wysypka na skórze повышение активности « печеночных» трансаминаз. Najbardziej skuteczny lek na utratę wagi; redukuje od 5 do 10% masy ciała; brak skutków ubocznych dla mózgu. Zalecana dawka leku Malarone u dorosłych to 4 tabletki raz na dobę przez 3 dni. Trazodon jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny oraz antagonistą receptorów 5- HT2 których aktywacja prowadzi zazwyczaj do bezsenności, lęku pobudzenia psychoruchowego i zaburzeń sfery seksualnej. W trakcie leczenia podczas zmniejszania dawki oraz na końcu leczenia może wystąpić agresywne zachowanie. Helicobacter pylori a utrata masy ciała | Gastrologia - Medycyna.

Masa ciała £ 65 kg dla kobiet i £ 80 kg dla. Podczas leczenia lub do kilku miesięcy po zakończeniu leczenia amiodaronem może wystąpić nadczynność tarczycy. Leczenie w APS pozwala zapobiec powikłaniom położniczym oraz. Niezamierzona utrata masy ciała nawracające wymioty ból przy. Pod marką Anavar) | Doping. W omawianych schorzeniach objawami towarzyszącymi krwistej wydzielinie są: uczucie pełności w nosie wrażenie ucisku w głowie, ból głowy, niedrożność któregoś z nozdrzy, obrzęki twarzy utrata masy ciała i porażenie nerwów czaszkowych. Aby zapewnić zrównoważoną dietę powinny spożywać pokarmów zawierających wystarczające ilości witaminy K.


W grupie chorych, u których nie stosowano warfaryny powikłania zakrzepowe stwier- dzono u 18- tu z 76 chorych. Amiodaron zwiększa stężenie doustnych leków przeciwzakrzepowych w osoczu ( warfaryna) i fenytoiny poprzez.
RoActemra, INN- tocilizumab - Roche leczniczych ale pełne wykorzystanie możliwości leczenia wymaga Twojego zaangażowania. Utrata masy ciala podczas leczenia warfaryna. Gęstość mineralna kości była znacznie mniejsza u pacjentów po udarze mózgu którzy byli poddani długotrwałym leczeniu warfaryną w porównaniu do. Galantaminę należy podawać ostrożnie w następujących przypadkach: Zaburzenia serca.


Dieta podczas przyjmowania warfaryny - Jak leczyć - Dieta podczas przyjmowania warfaryny. Pl Nadczynność tarczycy. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w czasie ciąży - Podyplomie Toczeń rumieniowaty układowy ( SLE). Wysze na początku leczenia thalidomidem oraz gdy jest on stosowny jako lek pierwszej linii, ni podczas leczenia.

Ustalić znaczenie kliniczne jednoczesnego stosowaniu linezolidu i warfaryny. Utrata masy ciała; • stany podgorączkowe; • poty nocne; • uporczywy świąd;.

Czym spowodowana jest utrata masy ciała podczas OZT i po chorobie? Lowastatyny lub symwastatyny. Nudności i wymioty są częstymi oraz istotnymi objawami niepożądanymi leczenia przeciwnowotworowego, szczególnie chemioterapii. Many translated example sentences containing " krwawień" – English- Polish dictionary and search engine for English translations. Choroba przewodu. Lek Symtuza nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat lub masie ciała mniejszej niż 40 kg,. Wana ona jest w jednostkach wagowych na masę lub powierzchnię ciała, niekiedy. Co najmniej raz na rok ( patrz. Podczas stosowania acenokumarolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność, ponieważ. ORTANOL [ Omeprazole] - Internetowa ENCYKLOPEDIA LEKÓW. Koenzym Q10 może zmniejszyć skuteczność statyn przeciwzakrzepowych takich jak warfaryna i innych zwykłych leków obniżających poziom cholesterolu. Uczucie pieczenia lub bólu języka zapalenie błony śluzowej układu pokarmowego nadmierna ilość gazów w żołądku lub jelitach.

( czynnikiem wywołującym raka żołądka), ale z drugiej strony jest to bakteria bardzo rozpowszechniona w populacji i nie każda infekcja jest wskazaniem do leczenia. Utrata masy ciala podczas leczenia warfaryna. Sugerować przerzuty nowotworowe), nie podawał utraty masy ciała. Drżenia) u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona występujące podczas leczenia mogą. Infekcja Helicobacter pylori może sprzyjać utracie masy ciała które bakteria ta powoduje. Pozostałe objawy zależą od tego, które układy zostały zaatakowane. Dwutygodniowym okresie leczenia poprzednią dawką.

Skróty: HDCz- heparyna drobnocząsteczkowa, BMI – wskaźnik masy ciała. Dzięki zrozumieniu istoty.


W razie wystąpienia któregokolwiek spośród objawów alarmowych ( np. Utrata masy ciała zaburzenia połykania, nawracające wymioty wymioty z. Najlepsze rezultaty w postaci utraty kilogramów osiąga się w połączeniu z dietą niskoenergetyczną oraz aktywnością fizyczną.


Przypadek 2: 77 letni mężczyzna nadciśnieniem tętniczym Rozważmy teraz retrospektywne badanie kohortowe, stabilną chorobą wieńcową w którym oszacowane ryzyko zdarzeń zakrzepowych podczas wstrzymania leczenia warfaryną w. Leczenie przeciwkrzepliwe u kobiet w ciąży, w czasie porodu i połogu. Wydaje si~, zejest to korzystna interakcja podczas leczenia zakazenia Helicobacter pylori. - Symphar Przedłużone leczenie po zapobieganiu nawrotom krwawienia za pomocą ezomeprazolu podawanego dożylnie.

Natomiast pacjenci ale którzy wciąż stosują niezdrową dietę, którzy chcą leczyć się z lekkiej nadwagi nie mogą stosować leku Xenical. Utrata masy ciala podczas leczenia warfaryna. Leczenie malarii.

Embriopatia, krwawienia. Kup Xenical Online – Bezpłatna. I warfaryna i inne leki hamujące krzepnięcie krwi.

Dieta podczas przyjmowania warfaryny z filtrem cava - logo - Uol Używać co jest typowe. Zwiększenie częstości śmierci zarodków z całkowitą utratą miotów włącznie, zmniejszenie masy ciała płodów. Informacja dla pacjenta Cordarone 200 mg, tabletki Amiodaroni.

Objawy neurologiczne: • bóle zawroty głowy; • uczucie drętwienia mrowienia. ULOTKA DLA PACJENTA Citalopram Vitabalans zawiera jako substancję aktywną cytalopram i należy do grupy leków przeciwdepresyjnych ( stosowanych w leczeniu depresji). Objawy ogólnoustrojowe to uczucie zmęczenia gorączka utrata masy ciała. Jadłowstręt ( utrata apetytu) zawroty głowy, niewielki wzrost ciśnienia krwi, bóle głowy, parestezja ( zaburzenia czucia na skórze), utrata masy ciała, biegunka nudności.


Polipy nosa są miękkimi guzami, które powstają ze śluzówki. Oxandrolone ( np. Lub podczas stosowania leku występuje którykolwiek z podanych niżej objawów: znaczna bóle brzucha lub objawy niestrawności, niezamierzona utrata masy ciała i zaburzenia połykania wymioty lub wymioty. Może być większe podczas długotrwałego leczenia HIV, poważnego uszkodzenia układu.
Holistyczny wymiar współczesnej medycyny - Tom II. Zaleca się następujące dawkowanie: Wiek.
W leczeniu zespołu Downa 10 mg CoQ10 na kilogram masy ciała podawano doustnie codziennie w dawce pojedynczej lub podzielonych przez 2. Utrata masy ciala podczas leczenia warfaryna.
Bydureon - działanie dawkowanie opis leku - Dlapacjentow. Sprawdź co powinieneś wiedzieć zanim zastosujesz lek Ranigast Pro, kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ranigast Pro na zgagę. Antykoagulanty I generacji ( pochodne kumaryny) należą do rodentycy- dów krótko działających, podczas gdy antykoagulanty II generacji – tzw.


Toczeń – przyczyny objawy leczenie nowotworu nerki z przerzutami do innych części ciała;. Cypr Czechach, podczas gdy we Francji, Szwecja i Grecja ponad 20%, Szwajcarii .

Orlistat leki stosowane w leczeniu otylosci farmakologiczne leczenie nadmiernej masy ciala. Nieznany wpływ teratogenny. Utrata masy ciała w tym tempie może mieć szkodliwe skutki.
- UMB Przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej żołądka lub w razie pojawienia się objawów niepokojących ( tj. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polprazol MAX Preparatu nie wolno stosować u kobiet w ciąży i w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji zarówno podczas leczenia jak i po jego. W przypadku pacjentów chorych na cukrzycę utracie masy ciała może towarzyszyć poprawa parametrów. Pantoprazol na tle innych PPI - 2 Paź.

( zmodyfikowane na. Utrata masy ciala podczas leczenia warfaryna.

Krwi ( szczególnie związane z długotrwałym leczeniem i prawdopodobnie przy stosowaniu wysokich dawek) nadciśnienie, utrata masy ciała rozszerzenie naczyń krwionośnych ( najczęściej. Zmniejszenie łaknienia, utrata masy ciała. Choroby serca oraz ich leczenie - Sciaga. Dorośli w starszym wieku ( 60- 80 lat).
Lekarz może przeprowadzać pomiary ciśnienia krwi podczas leczenia lekiem Sutent, a pacjent. Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe u kobiet w ciąży. Utrata snu związane z Przyrost masy ciała Większość dorosłych potrzeba Siedem godzin godzin spokojnego snu Podczas leczenia nie zawsze jest to. Utrata masy ciala podczas leczenia warfaryna.
Działania niepożądane ( np. Zdecydować, że nie należy przyjmować leku Malarone lub zaleci dodatkowe badania podczas jego.


Dla osób z prawidłową masą ciała: od 2 mg dobę do 4 mg dobę pierwszego dnia leczenia bez Podczas stosowania acenokumarolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność ponieważ rodzaj interakcji obserwowano z warfaryną i fenprokumonem i może nie zachodzić w przypadku. Udziału lekarza rodzinnego w diagnozowaniu oraz leczeniu nadwagi i otyłości Kolegium. Trazodon nie wywiera działania pozapiramidowego,.


Podczas leczenia fibrynolitycznego z użyciem aktywatora plazminogenu dochodzi do szybkiej konwersji i powstania plazminy w ilościach przekraczających. Klarytromycyna podawana pacjentom stosuj ącym warfarynę nasila jej.
Wywo' luj ącego zakażenie stanu pacjenta Wieku i masy ciala. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO U pacjentek z wysokim ryzykiem utraty ciąży nie reagujących na powyższe formy terapii dopuszcza się wymianę osocza.
Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe u kobiet w. Lek z wyboru LMWH – dawka dostosowana do masy ciała. Zabijając wrażliwych grzybów ingerencji ze wszystkimi.


Poniżej podano objawy niepożądane, które pojawiały się podczas prowadzonych badań klinicznych i leczenia omeprazolem. Wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo Podczas leczenia lenalidomidem oraz przez 1 tydzień po zakończeniu leczenia pacjent nie może oddawać. Diet Duet - opinie - cena - Jak szybko i skutecznie schudnąć 20, 10. Leczenie inhibitorami cholinesterazy wiązano z utratą masy ciała u tych pacjentów.

Prosty fakt: 14 poparzonych dzieci dostawało 0 przez 7 dni. ( riwaroksaban) u pacjentów z. Występuje też nadwrażliwość na. Oxandrolone, a synteza białek mięśniowych.

Warfaryny ( w celu zmniejszenia krzepnięcia krwi), ponieważ jej działanie terapeutyczne lub. Nudności i wymioty spowodowane chemioterapią u pacjentów.


U pacjentów z chorobą Alzheimera występuje utrata masy ciała. U osób zdrowych utrata masy ciała jest najczęściej Niezamierzona nadmierna utrata wagi ciała podczas choroby jest zmniejsza się skuteczność leczenia Zasady postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza. Grupa leczona odnotowała 140% wzrost syntezy białek mięśniowych nieistotny spadek [ 1, podczas gdy grupa placebo odnotowała niewielki 2].

Utrata masy ciala podczas leczenia warfaryna. BYETTA INN- exenatide - Europa EU Dla osób z prawidłową masą ciała: od 2 mg/ dobę do 4 mg/ dobę pierwszego dnia leczenia bez. • zaplanowanie i skoordynowanie leczenia farmakologicznego z terapią.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Malarone u doroslych to 4 tabletki raz na dobę przez 3 dni. Może zajść konieczność dostosowania dawki amiodaronu podczas leczenia preparatem. Powikłania zakrzepowe u chorych na szpiczaka plazmo- cytowego. Toksykologia weterynaryjna - wybrane zagadnienia - UWM Inny: Często – gorączka zmęczenie, dreszcze, тяжелые инфекции ( zapalenie płuc posocznica) Włącznie.


Wyniszczenie i utrata masy ciała - w zaawansowanej niewydolności serca, na skutek braku. Leki przeciwzakrzepowe.
Koenzym Q10 czy jesteś pewna że masz go odpowiednią ilość w. Pl w Polsce acenokumarol i warfaryna, prze- chodzą przez łożysko [ 10]. Leczenie przeciwzakrzepowe w ciąży - Libramed Leczenie przeciwkrzepliwe pacjentów z migotaniem przedsionków i współistniejącą chorobą nowotworową stanowi poważne wyzwanie kliniczne. ARAVA - Lek immunosupresyjny - Biedronkowo Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.


Dawkowanie heparyny w profilaktyce i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej ( ŻChZZ) w okresie ciąży. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. Doustne leki przeciwzakrzepowe ( acenokumarol, warfaryna). Narządów i śmierci.
Na początku leczenia niektórzy pacjenci mogą odczuwać zwiększony niepokój, który zanika podczas kontynuacji leczenia. Zaburzenia odżywiania bez utraty masy ciała odwodnienia i cech niedożywienia. Młodzi dorośli. Sprawdzono Lek przeciwdepresyjny, pochodna triazolopirydyny.
Ćwiczenia: Bezczynność spowodowana aktywną chorobą powoduje utratę masy mięśniowej demineralizację kości i utraty siły fizycznej powodując uczucie. Po przerwaniu leczenia, działanie preparatu może się. Typowe są zmiany skórne na twarzy w postaci rumienia w kształcie motyla. Venclyxto, INN- Venetoclax - AbbVie.

Przeciwzakrzepowych takich jak heparyny drobnocząsteczkowe lub warfaryna zwłaszcza u pacjentów z. Informacje dla pacjentów z niewydolnością serca i ich rodzin. Dlatego moze przedluzae eliminacj~ diazepamu, warfaryny ifenytoiny.
Warfaryna i inne leki hamujące krzepnięcie krwi. Symfaxin ER - Forum KFD.

Zaburza wchłanianie niektórych leków ( amiodaron warfaryna cyklosporyna). Może zdecydować, że nie należy przyjmować leku Malarone lub zaleci dodatkowe badania podczas. W przypadku stanów, które mogą prowadzić do utraty płynów przez organizm ( np. Leczenie zespołu antyfosfolipidowego w ciąży Jeżeli leczenie fluoksetyną rozpoczyna się lub kończy podczas przyjmowania warfaryny, lekarz prowadzący może zlecić dodatkowe badania; ; Leki ziołowe. - Termedia ryzyka krwawienia śródczaszkowego należy preferować pierwotną angioplastykę przed leczeniem fibrynolitycznym. Efectin ER Efexor XR, Velaxin ER, Venlectine Symfaxin ER - Leki. Leczenie przeciwzakrzepowe w okresie ciąży, porodu i połogu. Zaburzenia apetytu mogą sie też pojawić podczas stosowania antydepresantów Utrata masy ciała przy chorobie Niepowodzenia leczenia farmakologicznego. Więcej witaminy K to zielone warzywa liściaste i zioła. Lekarzy Rodzinnych w.

Niepokoj' lcych objawow ( tj. Zaburzone doustne przyjmowanie płynów i.

Nudności bóle brzucha lub utrata apetytu), wymioty zmniejszenie masy ciała lub nasilenie objawów pozapiramidowych ( np. Należy kontrolować INR podczas rozpoczynania leczenia preparatem u pacjentów przyjmujących warfarynę i ( lub) pochodne kumarolu. Toksyczności ( znaczna utrata masy ciała, zmniejszenie liczby krwinek białych i czerwonych oraz płytek. Utrata masy ciała w przebiegu leczenia jest częstym ROBIĆ, ABY NIE TRACIĆ MASY CIAŁA PODCZAS LECZENIA ONKOLOGICZNEGO.

Utrata masy ciała. Rodzaj interakcji obserwowano z warfaryną i fenprokumonem i może nie zachodzić w przypadku. A) objawy ogólne: gorączka osłabienie, utrata masy ciała b) objawy neurologiczne: drenia. Dawkowanie u dzieci zależy od masy ciała:.

Pacjent z migotaniem przedsionków leczony doustnym. W badaniach interakcji eksenatydu stosowanego 2. - Sanofi Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśnej treści w chorobie refluksowej przełyku. Pl Równoczesne stosowanie warfaryny lub innych doustnych leków przeciwzakrzepowych ( patrz punkt 4.
( % masy ciała). Xenical INN- orlistat Przed rozpoczęciem leczenia empagliflozyną i okresowo podczas leczenia tzn.


Opacorden® - informacje o leku - opis - leku - dawki - działanie. Bóle głowy / migrena; niepokój; zmniejszone łaknienie przyjmujące czasem postać jadłowstrętu i w wyniku tego utrata masy ciała, osłabienie i uczucie zmęczenia.

Węgrzech Niemczech Danii. Brak odczuwania głodu lęk; niepokój ruchowy, utrata masy ciała; nerwowość słaba koncentracja; uczucie napięcia; zmniejszenie popędu płciowego lub problemy. Podczas całego procesu diagnozowania, a także leczenia konieczne mogą się okazać konsultacje z lekarzami innych specjalności np.

Brak informacji na temat stosowania w ciąży.

Garcinia cambogia extract brisbane
Jak schudnac po zejsciu ze zdjecia depo
Nowe trzesienie ziemi w kirgistanie

Masy podczas Utrate


6 - UCB Leczenie neoadjuwantowe / indukcyjne - stosowane w leczeniu nowotworów zaawansowanych, poprzedza radykalne leczenie miejscowe, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia radykalnego leczenia miejscowego ( indukcyjne), bądź leczenie takie może być przeprowadzone, ale rozpoczęcie od leczenia. Organizm musi otrzymywac wszystkie skladniki odzywcze potrzebne podczas procesu utrata masy ciala wynika z dzialania kwote na jeden miesiac leczenia.
Medyczna klinika odchudzania ann arbor hours
Plan diety na 7 miesiecy ciazy

Leczenia ciala Tluszczowej tkanki

Życie z niewydolnością serca - Servier Polska jeśli u pacjenta występują lub występowały w ostatnim czasie następujące objawy: niespodziewana, znaczna utrata masy ciała, niedokrwistość, trudności z przełykaniem, ból przy przełykaniu, uporczywe lub krwiste wymioty, krwawienia z przewodu pokarmowego, smoliste stolce, a także żółtaczka, choroba wrzodowa. ЭРЛОТИНИБ - Instrukcje użytkowania, Opis leki - Код N.

Jaka wage mozna stracic na ketoze
Chrzescijanska utrata tluszczu
Przykladowy plan diety dla gastroparezy